Błąd organizacyjny placówki medycznej dramatyczny w skutkach

Jesteśmy w trakcie procesu poszkodowanego, który na skutek zaniedbań personelu medycznego spadł w placówce medycznej ze schodów i doznał wyjątkowo rozległych obrażeń głowy, z krwotokiem śródczaszkowym i przez wiele lat znajdował się w stanie wegetatywnym w hospicjum. Błąd organizacyjny polegał na braku zapewnienia ograniczonemu psychoruchowo pacjentowi bezpieczeństwa w placówce medycznej, co doprowadziło do upadku ze stromych schodów. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym i będziemy informować na bieżąco o postępach w sprawie.

 

smutna lekarka