Zaniedbania lekarzy podczas operacji niepełnosprawnego chłopca

Prowadzimy sprawę niepełnosprawnego chłopca, który na skutek operacji w stawie biodrowym doznał licznych zaniedbań lekarzy, przez co noga jest krótsza i doszło do znacznego zniekształcenia całego ciała. Do błędu medycznego doszło 18 lat temu, ale mimo to odpowiedzialność została przyjęta i wypłacona kwota bezsporna w wysokości 40.000 zł tytułem zadośćuczynienia. Cały czas kontynuujemy proces likwidacji szkody i walczymy o dalsze roszczenia.

 

lekarz