Błąd w implantologii

Nasza Klientka chcąc poprawić u siebie wygląd uzębienia i kierując się reklamą w gazecie znalazła klinikę stomatologiczną, reklamującą się jako specjaliści w zakładaniu implantów. Niestety od samego początku były trudności, zęby nieprawidłowo zostały przygotowane do założenia implantów na pozostałe zęby i doszło do ich rozchwiania. Ból towarzyszył naszej Klientce przez cały okres leczenia. Z czasem ból stawał się nie do zniesienia i konieczne było usunięcie dwóch implantów. Niestety działania lekarza stomatologa były niezgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz były wyjątkowo niestaranne. W tym przypadku zawarliśmy ugodę w łącznej wysokości 30.000 zł.

 

skan szczęki z dłonią