Szkolenia

 lekarze podczas operacjiProwadzimy szkolenia i rozmowy z lekarzami i personelem medycznym w zakresie jak unikać błędów medycznych oraz co robić w przypadku kiedy do błędu medycznego dojdzie. Jaka jest odpowiedzialność lekarza, a jaka placówki medycznej – już niebawem przedstawimy Państwu tematykę szkoleń wraz z agendą.

Zapraszamy do zapoznania się z programem i terminami szkoleń.

 

W ostatnim czasie MERITUM Sp. J nawiązała kontakt z kancelarią Accounting & Law sp. z o.o. z Bielska-Białej i zaprosiła do partnerskiej współpracy w obszarze edukacji oraz wdrażania systemu Compliance tj. zarządzania ryzykiem braku zgodności, czyli pomocnego narzędzia dla każdego typu podmiotu, począwszy od organów administracyjnych, placówek oświatowych, podmiotów opieki zdrowotnej, aż po przedsiębiorców sektora prywatnego, bez względu na rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej.

Niestety nikła jest świadomość na temat konieczności wdrożenia wewnątrz organizacji narzędzi w postaci choćby stworzenia mechanizmów ochrony prawnej dla osób, które w dobrej wierze i dobrze rozumianym interesie pracodawcy zechcą zgłosić naruszenia w wymiarze etycznym a także prawnym. Brak wiedzy w tym zakresie buduje jedynie fałszywy obraz na temat sygnalisty, który uważany jest za potocznego donosiciela.

Tymczasem sygnalistę od donosiciela odróżnia postawa moralna i uczciwość, ponieważ tylko donosiciel działa od początku z złej wierze i najczęściej z niskich pobudek, nie dbając o dobre imię firmy a jedynie o własne interesy, kalkując np.: co on będzie miał z tytułu zgłoszenia -często nieprawdziwego - o naruszeniach (awans ? pozbycie się niewygodnego kolegi lub nawet przełożonego ?). Warto pamiętać, że sygnalista to osoba, która informuje o prawdziwych zdarzeniach i tylko taka osoba ma zagwarantowane prawo do ochrony przed odwetem.

Niewielu pracodawców zdaje sobie być może sprawę, że w dniu 23 października 2019 r. została przyjęta Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Zgodnie z tą nową regulacją należy zapewnić ochronę osobom zgłaszającym naruszenia prawa Unii Europejskiej w swoim miejscu pracy. Implementacja przepisów Dyrektywy na grunt prawodawstwa krajowego ustalona na dzień 17.12.2021 r. Aktualnie nasz ustawodawca pracuje nad wdrożeniem nowych przepisów i dlatego w dniu 18 października 2021r, do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął polski projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, który będzie obowiązkiem prawnym obejmując właściwie wszystkie podmioty publiczne zatrudniające powyżej 50 pracowników oraz sektor prywatny MSP i duże firmy, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na względzie powyższe pozyskaliśmy merytorycznego partnera - Accounting & Law Sp. z. o.o. która specjalizuje się oferowaniu skutecznej pomocy w procesie ograniczenia ryzyka prawnego i wizerunkowego w firmach i instytucjach, zwiększając przy tym poziom bezpieczeństwa na każdym poziomie, także w sytuacjach kryzysowych.

Wspólnie zapraszamy pracodawców do kontaktu, aby móc skutecznie wywiązać się z nowych obowiązków oraz zapewnić pełne bezpieczeństwo dla organizacji w każdym zakresie. Dzięki naszej wspólnej ofercie szkoleniowej, a być może przeprowadzeniu na życzenie audytu Compliance jesteśmy naprawdę w stanie znaleźć rozsądne rozwiązanie adekwatne do potrzeb organizacji.

 

AL