Naruszenie Praw Pacjenta do udzielenia świadczeń medycznych

W jednej z naszych spraw, zawiadomiliśmy Rzecznika Praw Pacjenta o naruszeniach praw pacjenta jakie wystąpiły w jednym ze szpitali. Poszkodowany z silnym bólem brzucha wielokrotnie zwracał się do lekarzy z prośbą o pomoc na Izbie Przyjęć, jednakże był on cały czas odsyłany do domu, bez udzielania mu podstawowych świadczeń medycznych. Rzecznik Praw Pacjenta nie miał wątpliwości, iż doszło do naruszenia wielu praw pacjenta i skierował wniosek do placówki medycznej o wdrożenie zmian i pouczenie personelu medycznego o prawidłowych działaniach w innych analogicznych przypadkach. Nam natomiast otworzyło to drogę do chodzenia roszczeń w związku z naruszeniem dóbr osobistych.

 

załamany lekarz