Przedwczesne usunięcie ciąży

Zajmujemy się sprawą kobiety, u której podczas kontrolnej wizyty u ginekologa została potwierdzona ciąża, która rzekomo ulokowała się w bliźnie po wcześniejszym cięciu cesarskim. Lekarz ginekolog skierowała pacjentkę na obserwację do szpitala. Lekarze zamiast obserwować pacjentkę i wykonywać badania obrazowe usg, już od pierwszego dnia wdrożyli lek Metotreksat, który jest traktowany jako leczenie eksperymentalne, na co pacjentka nie wyraziła zgody i wdrożono niniejsze leczenie bez jej zgody. Po tygodniowej kuracji dochodziło do obumarcia płodu. Dzień przed wypisem pacjentki ze szpitala okazało się, że pomimo próby usunięcia płodu, nadal serduszko bije i płód rozwija się prawidłowo w macicy. Pacjentka opuściła szpital i pomimo nalegań lekarzy na kontynuację usunięcia ciąży, postanowiła ją donosić. Niestety po tygodniu, ciąża jednak obumarła, w związku z wdrożonym lekiem. Ubezpieczyciel szpitala zaproponował w niniejszej sprawie ugodę w wysokości 8.000 zł. Kwota ta jest rażąco niska i będziemy walczyć o znacznie większe kwoty. Niestety podejście ubezpieczycieli i proponowane kwoty często bywają bardzo niesatysfakcjonujące i sprawy kończą się w sądzie.

 

pacjentka z panią doktor