Zabieg medyczny wykonany bez zgody pacjenta

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy kolejną z zakończonych spraw. Ugodą📄 zakończyliśmy sprawę naszej Klientki która zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc po zabiegu usunięcia torbieli oraz lewego jajnika. Wątpliwości Klientki skupiały się na zgodzie na zabieg jakiej udzieliła w zakresie operacji bowiem wyraziła ona zgodę jedynie na zabieg usunięcia torbieli oraz jajnika, a podczas operacji usunięto jej także znamię które miała od urodzenia. Lekarz operujący podjął decyzję o usunięciu dodatkowo w trakcie operacji znamienia barwnikowego z okolicy wzgórka łonowego bez zgody Pacjentki❌. W konsekwencji zabieg ten wywołał i spowodował u Pacjentki skutki w postaci dodatkowej, nieestetycznej i ściągniętej blizny o powierzchni około 1 cm, powodujące drętwienie tej okolicy, aż do pachwiny, ciągłe poczucie szczypania i pieczenia w okolicy operowanego miejsca, wyczuwalne zgrubienie oraz uczucie dyskomfortu związanego z pogorszeniem jakości życia intymnego, spowodowanego usunięciem znamienia. W tej sprawie Szpital od razu przejął odpowiedzialność, a Ubezpieczyciel wypłacił zadośćuczynienie w wysokości 25 000,00 zł🙂

Podkreślić trzeba, że lekarz odpowiada nie tylko za winę w samym procesie leczenia, lecz także za każdą winę nie dotyczącą techniki medycznej, a więc i za niedoinformowanie pacjenta o ryzyku i skutkach zabiegu. Samo zaś uzyskanie formalnej zgody pacjenta bez poinformowania go o ryzyku i skutkach zabiegu powoduje, że jest to zgoda "nieobjaśniona" i jako taka jest wadliwa, wskutek czego lekarz działa bez zgody i naraża się na odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną pacjentowi, nawet gdy postępuje zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej. Pacjent musi znać przedmiot zgody, musi wiedzieć o proponowanej metodzie leczenia, ryzyku zabiegu i jego następstwach. Zakres obowiązku informacji nie zależy od tego, co lekarz sądzi, ile pacjent powinien wiedzieć, lecz od tego, co rozsądna osoba będąca w sytuacji pacjenta obiektywnie potrzebuje usłyszeć od lekarza, aby podjąć "poinformowaną" i inteligentną decyzję wobec proponowanego zabiegu.

 

lekarka rozmawiająca z pielęgniarką

Brak odebrania świadomej zgody pacjenta skutkuje odpowiedzialnością cywilną (art. 444-446 Kodeksu cywilnego) oraz karną, na podstawie art. 192 Kodeksu karnego, niezależnie od odpowiedzialności zawodowej lekarza. Zabieg medyczny wykonany bez zgody pacjenta jest czynnością bezprawną nawet wówczas, gdy wykonany jest zgodnie z zasadami wiedzy.